Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy No 006970612-0001, zgłoszony do ochrony patentowej jako wynalazek oraz do ochrony prawnej jako wzór użytkowy.

 

Prestiżowa nagroda Ekolaur w kategorii Ekoprodukt, zielone technologie za przedsięwzięcie „Eko-Słupek AirSensor” w 18. edycji Konkursu „Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2019(zobacz dyplom).

Występuje w wariantach: EkoSłupek AirSensor, a także EkoSłupek termoVision (więcej o termoVision). Ponadto jako efekt realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym EkoSłupkiem pozwalającym na kompleksowe pomiary zanieczyszczeń w środowisku naturalnymwprowadziliśmy do naszej oferty nowe urządzenie EkoSłupek AirSensor PRO (więcej o AirSensor PRO).

To zaawansowane urządzenie do pomiaru i sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła na terenach otwartych oraz w miejscu pracy, zostało wyposażony w oświetlenie ledowe, które na podstawie wyników bieżących pomiarów stężenia pyłów zawieszonych, jak również innych zanieczyszczeń, przybiera barwę zgodną z Polskim Indeksem Jakości Powietrza, jak przedstawiono poniżej.

Rozwiązanie służy zwiększaniu świadomości społecznej jakości powietrza, a także ostrzega kolorem światła przed szkodliwymi dla zdrowia zanieczyszczeniami na terenach otwartych, zgodną z poniższą tabelą. Ponadto może zostać wykorzystane do pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, pozwalając zminimalizować ryzyko dla pracowników.

Szczegółowe wyniki pomiarów stężenia zanieczyszczeń w powietrzu dokonywanych przez wybrane urządzenie można odczytywać za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej EkoSłupek oraz dokonywać ich analiz na platformie internetowej AirSensor.

 

Zachęcamy do pobrania aplikacji EkoSłupek za pośrednictwem Google Play lub App Store

Air Sensor - aplikacja App Store

Polityka prywatności aplikacji

 

Posiada moduły:

WiFi/GSM umożliwiający użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą AirSensor, pozwalającą na dostęp do szczegółowych danych z pomiarów zainstalowanych w urządzeniu czujników i przedstawianie ich na mapie w trybie rzeczywistym oraz prowadzenie analiz danych historycznych w formie tabel i wykresów,

Bluetooth® umożliwiający komunikację pomiędzy słupkiem a aplikacją mobilną AirSensor, za pośrednictwem której można sterować parametrami urządzenia i odczytywać aktualne wyniki pomiarów z zainstalowanych czujników.

Przeznaczenie: Pomiar stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, w zależności od wybranego modelu:

  • dwutlenku siarki (SO2)
  • ozonu (O3)
  • pyłów zawieszonych PM 1, PM 2.5, PM 10
  • formaldehydów
  • dwutlenku węgla (CO2)
  • dwutlenku azotu (NO2)
  • dodatkowo pomiar ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności.

Po wykonaniu pomiaru sygnalizuje aktualny stan powietrza, zgodnie z przypisaną do zanieczyszczenia kolorystyką.

Dodatkowo urządzenie, wyposażone w odbiornik radiowy, odpowiedzialny za koncentrację wszystkich urządzeń telemetrycznych w promieniu do 1 km, może być wykorzystane jako fundament różnych systemów sensorycznych w ofercie firmy e-Gminy.

Odchylenie wyników pomiaru w porównaniu do GIOŚ:

POBIERZ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

ULOTKA EkoSłupek AirSensor 2020 - przód
ULOTKA EkoSłupek AirSensor 2020 - tył
Dyplom_Ekolaur
powrót