Przeprowadzamy szczegółowy audyt sieci teleinformatycznej pod kątem jej wydajności i dopasowania konfiguracyjnego, co powala na określenie jakości audytowanej infrastruktury teleinformatycznej. Dysponujemy narzędziami do pomiarów traktów miedzianych i światłowodowych, co umożliwia przeprowadzenie dokładnej analizy, a na jej podstawie sformułowania wniosków i rekomendacji odnośnie dalszej eksploatacji istniejącej infrastruktury sieciowej.

Prowadzimy doradztwo teleinformatyczne m.in. w zakresie:

  • optymalizacji i konfiguracji urządzeń aktywnych, tj. koncentratorów sieciowych (switch), urządzeń trasujących (router), kontrolerów i serwerów dziedzinowych (bazodanowych, aplikacji, systemów operacyjnych),
  • doboru optymalnych urządzeń teleinformatycznych (serwery, urządzenia aktywne, urządzenia radiowe),
  • doboru optymalnych dostawców usług teleinformatycznych (dostęp do Internetu, zdalne zasoby sieciowe, programy i aplikacje w chmurze),
  • przygotowania koncepcji migracji systemów,
  • przygotowania koncepcji integracji sieci.