Projekt i wykonanie sieci WiFi w przestrzeni magazynowej i biurowej dla NKTCables w Warszowicach k. Żor

Projekt i wykonanie sieci WiFi w przestrzeni magazynowej dla ASK Poland w Bielsku-Białej

Przygotowanie koncepcji i wykonanie projektu wdrożenia sieci dostępowej WiFi dla 45000 użytkowników na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Konfiguracja szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych urządzeń sieciowych na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Projekt i wykonanie sieci zewnętrznej Hot Spot dla Urzędu Miasta Katowice

Projekt i wykonanie sieci zewnętrznej Hot Spot dla Urzędu Miasta Bytom

Projekt i wykonanie sieci zewnętrznej Hot Spot dla gminy Gdów

Projekt sieci WiFi w miasteczku akademickim Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach wraz z powykonawczymi pomiarami parametrów radiowych sieci

Projekty, wykonanie i utrzymanie sieci radiowych (WiMAX, WiFi, LTE, LMDS) w ramach PO IG 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” w gminach Niepołomice, Nowy Targ, Gdów, Dębno, Wojnicz, Zakliczyn, Żywiec, Łodygowice

Przygotowanie koncepcji migracji systemów dla KWK Silesia w Czechowicach Dziedzicach

Przygotowanie koncepcji migracji systemów dla NKTCables w Warszowicach k. Żor

Przygotowanie koncepcji integracji sieci lokalnych jednostek samorządowych w miejską sieć MAN (Metropolitan Area Network) dla Urzędu Miasta Bielsko-Biała

Projekt i wykonanie monitoringu wizyjnego na potrzeby imprez masowych na lodowisku klubu sportowego Polonia Bytom