AirSensor – analiza jakości powietrza

AirSensor umożliwia zbieranie danych i analizę stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak: pyły zawieszone (PM 1, PM 2.5, PM 10), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), formaldehydy, a także ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza. Posiada moduł WiFi, pozwalający na użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą, w celu przesyłania szczegółowych danych pomiarowych do głównego centrum zarządzania, gdzie poprzez panel administracyjny możliwe jest prowadzenie kompleksowej analizy zanieczyszczeń, na wybranych obszarach, według zdefiniowanych parametrów. Zastosowanie: otoczenie budynków, parki, ciągi piesze, place zabaw, boiska sportowe i siłownie na świeżym powietrzu, przedszkolne i szkolne ogródki oraz wewnątrz pomieszczeń i hal produkcyjnych.

EkoSłupek – edukacja i ostrzeganie

EkoSłupek jest urządzeniem przeznaczonym do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED. Wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe, oparte o mikrokontrolery i aplikacje mobilne, w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w technice sensorowej. Za pomocą dedykowanej aplikacji AirSensor, istnieje możliwość odczytywania i analizowania danych pomiarowymi, pochodzących z sensorów zainstalowanych wewnątrz danego EkoSłupka.

Produkt stanowi Zarejestrowany Wzór Wspólnotowy No 006970612-0001, został zgłoszony do ochrony patentowej oraz do ochrony prawnej jako wzór użytkowy.

Czytaj więcej

System Informowania Ludności

System Informowania Ludności o zagrożeniach pozwala na zdalne uruchamianie zaprogramowanych komunikatów głosowych lub sygnałów dźwiękowych zgodnie z obowiązującą sygnalizacją obrony cywilnej. Składa się z głównej jednostki sterującej w centrum dowodzenia (np. straż miejska, policja, urząd miasta/gminy, OSP) oraz terenowego punktu sygnalizacji, który odbiera komunikat głosowy nadany bezpośrednio z centrali (za pośrednictwem sygnału SMS lub w formacie pliku elektronicznego) i za pomocą wzmacniacza akustycznego odtwarza go poprzez zamontowane głośniki.
Zastosowanie: na otwartych przestrzeniach (np. tereny zalewowe, place zabaw, tereny o podwyższonym ryzyku), systemy informacji głosowej w muzeach, itp. obiektach, także w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) oraz jako systemy ostrzegania i alarmowe.

Network Monitoring System – monitorowanie zdarzeń w sieciach IT

Network Monitoring System (NMS) NESESER – umożliwia monitoring i diagnostykę urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zapewniając stały nadzór. Pozwala monitorować sieci lokalne dowolnej wielkości. Polecane jest szczególnie podmiotom posiadającym rozległe sieci bezprzewodowe (ponad kilkadziesiąt urządzeń). Zapewnia płynność działania sieci poprzez szybką diagnostykę. Wszelkie awarie są natychmiast widoczne, z dokładnością do poszczególnych protokołów w poszczególnych urządzeniach. Oprogramowanie łączy się z urządzeniami po protokołach: PING::ICMP, PING::HTTP, PING::TCP, SNMP oraz SSH, odpytuje je w czasie rzeczywistym i odczytuje wszystkie udostępniane przez nie dane (łącznie kilkadziesiąt różnych parametrów). Jest w pełni generyczne i posiada możliwość dodania kolejnego protokołu.