System Informowania Ludności

Nasz System Informowania Ludności o zagrożeniach pozwala na zdalne uruchamianie zaprogramowanych komunikatów głosowych lub sygnałów dźwiękowych zgodnie z obowiązującą sygnalizacją obrony cywilnej. Składa się z głównej jednostki sterującej w centrum dowodzenia (np. straż miejska, policja, urząd miasta/gminy, OSP) oraz terenowego punktu sygnalizacji, który odbiera komunikat głosowy nadany bezpośrednio z centrali (za pośrednictwem sygnału SMS lub w formacie pliku elektronicznego) i za pomocą wzmacniacza akustycznego odtwarza go poprzez zamontowane głośniki.
Zastosowanie: na otwartych przestrzeniach (np. tereny zalewowe, place zabaw, tereny o podwyższonym ryzyku), systemy informacji głosowej w muzeach, itp. obiektach, także w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) oraz jako systemy ostrzegania i alarmowe.

Network Monitoring System – monitorowanie zdarzeń w sieciach IT

Nasze oprogramowanie – Network Monitoring System (NMS) NESESER – umożliwia monitoring i diagnostykę urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zapewniając stały nadzór. Pozwala monitorować sieci lokalne dowolnej wielkości, od dwóch do wielu tysięcy urządzeń. Polecane jest szczególnie podmiotom posiadającym rozległe sieci bezprzewodowe (od kilkudziesięciu urządzeń wzwyż). Zapewnia płynność działania sieci poprzez szybką diagnostykę. Wszelkie awarie są natychmiast widoczne, z dokładnością do poszczególnych protokołów w poszczególnych urządzeniach.
NMS NESESER łączy się z urządzeniami po protokołach: PING::ICMP, PING::HTTP, PING::TCP, SNMP oraz SSH, odpytuje je w czasie rzeczywistym i sczytuje wszystkie udostępniane przez nie dane (łącznie kilkadziesiąt różnych parametrów). Oprogramowanie jest w pełni generyczne i posiada możliwość dodania kolejnego protokołu.