Smart Mapa Twojej Miejscowości

Smart Mapa to system łączący urządzenia telemetryczne zlokalizowane w przestrzeni miejskiej z mapą analogową. Wykorzystana jako tablica sensoryczna, wizualizuje w trybie rzeczywistym odczyty pochodzące z sensorów firmy e-Gminy. Fundamentem systemu jest urządzenie EkoSłupek, wyposażone w odbiornik radiowy odpowiedzialny za koncentrację wszystkich urządzeń telemetrycznych w promieniu do 1 km.

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

Smart Kosz – zarządzanie koszami na śmieci

Smart Kosz to system monitorowania stanu zapełnienia ulicznych koszy na śmieci w trybie rzeczywistym. Obejmuje: – moduł elektroniczny, mierzący stan zapełnienia kosza odpadami (montowany bezpośrednio w koszu i zasilany ogniwem bateryjnym), – moduł nadawczo-odbiorczy, agregujący dane telemetryczne z koszy, – system zarządzania (internetowy moduł administratora airsensor.eu lub aplikacja mobilna SmarTrash).

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ

Smart Baner Twojej Miejscowości

Smart Baner zawiera ekran wyświetlający dane z sensorów firmy e-Gminy oraz opcjonalnie dodatkowe informacje dla mieszkańców. Może pracować jako niezależne urządzenie lub służyć uatrakcyjnieniu Smart Mapy (dodawany nad nią lub obok). Do mapy można również dodać wydrukowane 3D miniatury EkoSłupków z diodą informującą o stanie jakości powietrza.

EkoSłupek AirSensor PRO – NOWOŚĆ

Nowy innowacyjny EkoSłupek AirSensor PRO mierzy za pomocą bardzo dokładnych czujników elektro-gazowych, występujące w powietrzu gazy cieplarniane, jak: tlenek i dwutlenek azotu (NO, NO2), ozon (O3), tlenek węgla (CO), dwutlenek siarki (SO2).

Czytaj więcej

Smart Boja – pomiar temperatury wody

System czujników umożliwiających pomiar temperatury wody na głębokości 30 cm od lustra wody, zabudowanych w boi cumowniczej o średnicy 25 cm, zasilany ogniwem bateryjnym.

System rowerowy – licznik rowerzystów

System rowerowy umożliwia automatyczne zliczanie rowerzystów przejeżdżających w bezpośrednim sąsiedztwie czujnika, zasilanego ogniwem słonecznym.

AirSensor – analiza jakości powietrza

AirSensor umożliwia zbieranie danych i analizę stężenia zanieczyszczeń w powietrzu, takich jak: pyły zawieszone (PM 1, PM 2.5, PM 10), dwutlenek siarki (SO2), ozon (O3), formaldehydy, a także ciśnienia atmosferycznego, temperatury i wilgotności powietrza. Posiada moduł WiFi, pozwalający na użycie bezprzewodowej sieci LAN do łączenia się z platformą, w celu przesyłania danych pomiarowych do głównego centrum zarządzania, gdzie poprzez panel administracyjny możliwe jest prowadzenie kompleksowej analizy zanieczyszczeń, na wybranych obszarach, wg zdefiniowanych parametrów.

EkoSłupek – edukacja i ostrzeganie

EkoSłupek jest urządzeniem przeznaczonym do sygnalizowania jakości powietrza za pomocą koloru światła LED. Wykorzystuje nowoczesne technologie cyfrowe, oparte o mikrokontrolery i aplikacje mobilne, w połączeniu z najnowszymi osiągnięciami w technice sensorowej. Za pomocą dedykowanej aplikacji istnieje możliwość odczytywania i analizowania danych pomiarowymi, pochodzących z sensorów zainstalowanych wewnątrz danego EkoSłupka.

Czytaj więcej

System Informowania Ludności

System Informowania Ludności o zagrożeniach pozwala na zdalne uruchamianie zaprogramowanych komunikatów głosowych lub sygnałów dźwiękowych zgodnie z obowiązującą sygnalizacją obrony cywilnej. Składa się z głównej jednostki sterującej w centrum dowodzenia (np. straż miejska, policja, urząd miasta/gminy, OSP) oraz terenowego punktu sygnalizacji, który odbiera komunikat głosowy nadany bezpośrednio z centrali (za pośrednictwem sygnału SMS lub w formacie pliku elektronicznego) i za pomocą wzmacniacza akustycznego odtwarza go poprzez zamontowane głośniki.
Zastosowanie: na otwartych przestrzeniach (np. tereny zalewowe, place zabaw, tereny o podwyższonym ryzyku), systemy informacji głosowej w muzeach, itp. obiektach, także w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) oraz jako systemy ostrzegania i alarmowe.

Network Monitoring System – monitorowanie zdarzeń w sieciach IT

Network Monitoring System (NMS) NESESER – umożliwia monitoring i diagnostykę urządzeń w sieciach teleinformatycznych, zapewniając stały nadzór. Pozwala monitorować sieci lokalne dowolnej wielkości. Polecane jest szczególnie podmiotom posiadającym rozległe sieci bezprzewodowe (ponad kilkadziesiąt urządzeń). Zapewnia płynność działania sieci poprzez szybką diagnostykę. Wszelkie awarie są natychmiast widoczne, z dokładnością do poszczególnych protokołów w poszczególnych urządzeniach. Oprogramowanie łączy się z urządzeniami po protokołach: PING::ICMP, PING::HTTP, PING::TCP, SNMP oraz SSH, odpytuje je w czasie rzeczywistym i odczytuje wszystkie udostępniane przez nie dane (łącznie kilkadziesiąt różnych parametrów). Jest w pełni generyczne i posiada możliwość dodania kolejnego protokołu.