Projektowanie oraz wykonanie sieci szerokopasmowych ma na celu dostarczenie szerokopasmowego sygnału internetowego na terenie gmin/miast/powiatów i stanowi jedną z głównych działalności firmy. Realizujemy sieci szerokopasmowe zarówno w oparciu o technologie przewodową (światłowodową), jak i bezprzewodową (radiową). Odpowiednio zaprojektowana i wybudowana infrastruktura telekomunikacyjna umożliwia przesyłanie danych z poszczególnych węzłów sieci do głównego centrum zarządzania siecią. Posiada strukturę hierarchiczną, składającą się z 3 podstawowych poziomów: sieci szkieletowej, sieci dystrybucyjnej i sieci dostępowej.

Sieć szkieletowa umożliwia transmisję, w sposób ciągły, z możliwie małymi czasami opóźnień, pomiędzy terminalem abonenckim a punktem styku z Internetem (siecią operatora telekomunikacyjnego). W architekturze zaprojektowanej sieci, węzły szkieletowe odpowiedzialne są za tranzyt ruchu pomiędzy urządzeniami zainstalowanymi w poszczególnych lokalizacjach (stanowiącymi węzły dystrybucyjne oraz dostępowe) a punktem styku z Internetem.

 

Sieć dystrybucyjna ma za zadanie tranzyt danych z sieci szkieletowej do sieci dostępowej. Punkty łączące sieć szkieletową z siecią dostępową to tzw. punkty dystrybucyjne.

Sieć dostępowa ma za zadnie zapewnienie dostępu do sieci Internet w wybranych przez inwestora lokalizacjach.

Przykładowy schemat logiczny zaprojektowanej przez nas sieci dla węzłów szkieletowych, dystrybucyjnych i dostępowych przedstawia poniższy rysunek.