e-Gminy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach „Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym EkoSłupkiem pozwalającym na kompleksowe pomiary zanieczyszczeń w środowisku naturalnym”.

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnego na skalę światową EkoSłupka, bazującego na czujnikach elektro-gazowych o dużej dokładności pomiaru, dzięki czemu możliwe będzie wypuszczenie na rynek urządzenia mierzącego składniki zanieczyszczeń niskoemisyjnych występujących w powietrzu, które tworzą tak zwany smog.

Wartość projektu: 4 341 300,30 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 094 039,36 zł