Przed inwestycją klienta w sieć WiFi, aby mógł on optymalnie korzystać z systemu radiowego, oferujemy site survey/planning. Polega to na tym, że w oparciu o oprogramowanie Ekahau Site Survey & Planner, tworzymy projekt radiowy, pozwalający dokładnie określić pokrycie falami radiowymi wyznaczonych części obszaru. Na tej podstawie możliwa jest weryfikacja czy projektowana sieć umożliwiała będzie przemieszczanie się użytkowników bez utraty sygnału radiowego. Celem takiego projektowania jest:

1. Dokładne określenie zasięgu sygnału radiowego:

2. Dokładne określenie ilości urządzeń niezbędnych do pokrycia wymaganego obszaru:

3. Dokładne określenie miejsca instalacji planowanych urządzeń z dokładnością do 10 cm:

4. Dokładne określenie parametrów projektowanej sieci w całym projektowanym obszarze, a w szczególności:
a) estymacja poziomu radiowego (pasmo 2,4 GHz i 5 GHz):

 

b) Dokładne przypisanie ilości klientów do planowanych urządzeń dostępowych:

c) Dokładne określenie prędkości transmisji w danym obszarze:

d) Dokładne określenie planu kanałowego dla zakresów częstotliwości 2,4 Ghz i 5GHz w celu uniknięcia zakłóceń i nakładania się częstotliwości na danym obszarze:

Access Point
AP .11n Dual Radio (1)
802.11n 1 2,4 GHz
802.11n 60-64 5 GHz
AP .11n Dual Radio (2)
802.11n 6 2,4 GHz
802.11n 44-48 5 GHz
AP .11n Dual Radio (3)
802.11n 1 2,4 GHz
802.11n 52-56 5 GHz
AP .11n Dual Radio (4)
802.11n 6 2,4 GHz
802.11n 60-64 5 GHz
AP .11n Dual Radio (5)
802.11n 11 2,4 GHz
802.11n 52-56 5 GHz

 

e) dokładny pomiar ewentualnych zakłóceń radiowych:

Na podstawie tak wykonanego projektu możliwa jest optymalna i skuteczna budowa sieci WiFi. W ramach budowy wykonujemy instalację i podłączenia, a następnie przeprowadzamy konfigurację wszystkich urządzeń aktywnych. W przypadku budowy sieci, w ramach której klient skorzysta z opcji planowania radiowego, wykonujemy także – obok dokładnego pomiaru ewentualnych zakłóceń radiowych – pomiar innych parametrów sieciowych, określonych w projekcie, w celu weryfikacji realizacji założeń projektu. Skuteczność naszych wykonań sięga 98% (plan/realizacja).