Nasze wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie pozwalają nam świadczyć usługi utrzymywania infrastruktury IT w wielu obszarach. W naszej ofercie znajdują się w szczególności:

 • utrzymanie i konserwacja przęseł radioliniowych pracujących na paśmie licencjonowanym i nie-licencjonowanym,
 • utrzymanie i konserwacja stacji bazowych LTE, LMDS, WiFi,
 • utrzymanie, konserwacja oraz usuwanie awarii doziemnej i napowietrznej linii światłowodowej,
 • wsparcie techniczne przy zarządzaniu aktywną częścią infrastruktury teleinformatycznej,
 • zarządzanie powierzoną pasywną częścią infrastruktury teleinformatycznej,
 • paszportyzacja zasobów telekomunikacyjnych,
 • bieżące serwisowanie i świadczenie usługi pomocy technicznej: przyjmowanie zgłoszeń awarii oraz usuwanie awarii/problemów ze sprzętem sieciowym, komputerowym, oprogramowaniem, połączeniem internetowym, w tym ich konfiguracja i aktualizacja, prowadzenie elektronicznej ewidencji zgłoszeń serwisowych,
 • administrowanie podległą infrastrukturą teletechniczną, w tym:
 • bieżące utrzymanie łączy internetowych (remonty, modernizacja, naprawa),
 • okresowa konserwacja i bieżące monitorowanie infrastruktury, wykrywanie/usuwanie awarii i kontrola ewentualnych nadużyć,
 • aktualizacja oprogramowania urządzeń sieciowych,
 • zapisywanie zdarzeń systemowych (logowanie zdarzeń) i archiwizacja danych, prowadzenie i bieżącej aktualizacji dokumentacji technicznej sieci,
 • przygotowywanie rocznej inwentaryzacji sieci do UKE.