Technologia

Nadzór >Technologia

Służymy naszym kontrahentom wsparciem w zakresie kontroli i nadzoru inżynierskiego realizacji przedsięwzięć w następujących obszarach:
  • kontrola jakości i zgodności wykonywanych inwestycji z dokumentacją techniczną,
  • kontrola zgodności wykonywanych prac z przyjętym harmonogramem,
  • weryfikacja kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru inwestycji, 
  • nadzór nad rzeczową realizacją inwestycji.
Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net