Prawo

Nadzór > Prawo

Służymy naszym kontrahentom wsparciem w zakresie przeprowadzania procedur przetargowych w następujących obszarach:
  • przygotowanie kompletnej dokumentacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymaganych oświadczeń/deklaracji oraz umowy,
  • przygotowanie odpowiedzi na zapytania oferentów w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net