Infrastruktura dostepowa

Rozwiązania > Infrastruktura dostępowa

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej ma zagwarantować jednolity, wydajny, bezpieczny i zintegrowany dostęp do Internetu wszystkim członkom społeczności lokalnej, co powinno wpłynąć pozytywnie na stymulowanie ich rozwoju społeczno-gospodarczego.

 e-Gminy sp. z o.o. oferuje dla samorządów lokalnych rozwiązania z zakresu budowy wydajnej infrastruktury teleinformatycznej, bądź optymalizacji pod kątem zgłoszonych potrzeb infrastruktury już istniejącej.

Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net