Bezpieczeństwo

Rozwiązania > Bezpieczeństwo

Rozwinięcie przez samorządy lokalne szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej powinno poprawić poziom bezpieczeństwa obywateli.

e-Gminy sp. z o.o. oferuje rozwiązania dla samorządów lokalnych, by przy wykorzystaniu infrastruktury teleinformatycznej stworzyć nowoczesne systemy wspomagające bezpieczeństwo w zakresie:

  • ostrzegania przed różnego rodzaju zagrożeniami (powodzie, pożary, osuwiska, itp.),
  • monitorowania obszaru gminy,
  • zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym (sterowanie ruchem, informacje o warunkach na drodze, itp.),
  • zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych w infrastrukturze teleinformatycznej (monitorowanie i analiza zdarzeń w sieci).
Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net