Pozyskiwanie środków

Koncepcja -> Pozyskiwanie środków

e-Gminy sp. z o.o. specjalizuje się w pozyskiwaniu środków pochodzących z funduszy pomocowych na rzecz samorządów lokalnych z zakresu:
  • projektowania i budowy telekomunikacyjnych sieci szerokopasmowych,
  • wdrażania nowoczesnych systemów teleinformatycznych,
  • telemetrii i systemów środowiskowych.
Nasze doradztwo i pomoc odbywa się poprzez:
  • dobór optymalnego finansowania przedsięwzięcia,
  • opracowanie analizy finansowej przedsięwzięcia,
  • opracowanie projektu funkcjonalno-użytkowego przedsięwzięcia,
  • opracowanie studium wykonalności przedsięwzięcia,
  • wsparcie przy przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w procesie ubiegania się o dofinansowanie z funduszy pomocowych.
Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net