Owners

Owners

Dr inż. Izabela Grzanka – doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, autor wielu opracowań naukowych, badań i wdrożonych projektów, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Politechniki Śląskiej. Specjalizuje się m.in. w problematyce zarządzania w sektorze publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania technologii teleinformatycznych do rozwoju społeczno-ekonomicznego wspólnot samorządowych poprzez świadczenie różnego rodzaju e-Usług, służących powiększaniu kapitału społecznego w społecznościach lokalnych.

Dr Ireneusz Korczyński - radca prawny, doktor nauk prawnych, uznany specjalista w zakresie prawa finansowego, a w szczególności prawa finansów publicznych. Prowadzi indywidualną kancelarię radcowską, jest autorem licznych publikacji naukowych, uczestniczy w wielu specjalistycznych konferencjach i seminariach naukowych.

Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net