Finanse

Nadzór > Finanse

Służymy naszym kontrahentom wsparciem przy realizacji przedsięwzięć w zakresie:
  • bieżącego monitorowania zapotrzebowania na środki finansowe, wynikającego
    z harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia,
  • analizy wykorzystania środków finansowych,
  • analizy faktur oraz dokumentów załączonych do rozliczenia prac i usług związanych
    z realizacją przedsięwzięć,
  • opracowywania informacji techniczno-ekonomicznych, dotyczących realizowanej inwestycji,
  • bieżącego monitorowania wskaźników przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem aplikacyjnym,
  • opracowania sprawozdań i rozliczeń finansowych.
Copyright © 2013-2014 e-Gminy.pl Design: Geome.net